Vi bygger en ny webbplats

Vi bygger ny webb och beräknar att den nya sidan är färdig i mitten av juni. Viss information på den här sidan kan vara kopplat till säsongen 2014.

Vi bygger en ny webbplats

Våra fyra besökscenter

Hälsingland har fyra besökscenter för Hälsingegårdar, avsedda att informera om kulturarvet och lyfta fram gårdarna som destination och besöksmål.

Besökscenter

Hantverksskicklighet och detaljrikedom

Inom begreppet Hälsingegård ryms särarter från landskapets olika delar och socknar.

Hantverksskicklighet och detaljrikedom